172) Za stołem VI (Homage Morandi), martwa natura, 2018, technika mieszana, 52x74 cm