Andrzej Biernacki

Członek jury - artysta malarz, krytyk artystyczny, felietonista, członek Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, Polska