Andrzej Biernacki

Przewodniczący jury - artysta malarz, krytyk artystyczny, felietonista ARTEONU, członek Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu,