Laureaci V Międzynarodowego Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2010

Marek Andała
Marek Andała
 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

GRAND PRIX
ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego
oraz NAGRODA “ROYAL TALENS”
Marek Andała – Polska
za zestaw prac

NAGRODA IM. JERZEGO MADEYSKIEGO
ustanowiona przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich
ufundowana przez Marię Madeyską
Izabela Kita – Polska
za zestaw prac

I NAGRODA
ufundowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego
oraz NAGRODA RZECZOWA
ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Ryszard Miłek – Polska
za pracę „Improwizacje różnotematyczne”, pastel olejna, 2010, 100x70 cm

II NAGRODA
ufundowana przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
oraz NAGRODA RZECZOWA
ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Marian Besaga – Ukraina
za zestaw prac

III NAGRODA
ufundowana przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza
oraz NAGRODA RZECZOWA
ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Magdalena Szczęśniak – Polska
za zestaw prac

MEDAL
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Marian Besaga – Ukraina
za zestaw prac

MEDAL
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
Ewa Siemińska – Polska
za zestaw prac

STATUETKA
Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków
Katarzyna Zwolińska – Polska
za pracę „W drodze do Grabarki”, pastel sucha, 2010, 53x84 cm

WYRÓŻNIENIE
ufundowane przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich
Topan Dorel – Rumunia
za pracę „Cukierek”, pastel sucha, 2010, 100x70 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE „ZŁOTA RAMA”
przyznane przez Zarząd Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków
Izabela Kita – Polska
za zestaw prac

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
przyznane przez Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich/
Zdenka Blońska – Słowacja
za zestaw prac

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
przyznane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Florica Prevenda – Rumunia
za pracę „Człowiek”, pastel olejna, 2010, 30x21 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
przyznane przez Jury V Międzynarodowego Biennale Pasteli
Jan Wagner – Holandia
za zestaw pracNAGRODY POZAREGULAMINOWE

WYRÓŻNIENIE
ustanowiona przez Redakcję Art&Business w formie artykułu w tym czasopiśmie
Bożena Elżbieta Grzybek – Polska
za pracę „Duo I”, pastel sucha, 2009, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE IM. MARII RITTER
ufundowane przez Salon Antyków „Kolekcjoner” z Nowego Sącza
Magdalena Szczęśniak – Polska
za pracę „Stworzenie Świata”, pastel olejna, 2010, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
przyznane przez Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Moskiewskich/
Andrzej Markiewicz – Polska
za pracę „Pars pro foto…zapałki orońskie w Danowie”, pastel olejna, 2008, 35x35 cm