Bogusław Deptuła

Członek jury - historyk sztuki, krytyk, publicysta, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie