dr Janusz Janowski

Członek jury - artysta malarz, teoretyk sztuki, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków