dr Janusz Janowski

artysta malarz, teoretyk sztuki, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Polska