Laureaci

Laureaci Biennale Pasteli w latach 1987 - 2011
2008

Agata Rościecha

(Polska), Grand_Prix
Urodzona w 1968 roku w Iwkowej.
 • W 1994 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa.
 • Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków.
 • Najważniejsze wystawy zbiorowe:
 1. Jeune L’Art Cracovien
 2. Galeria Espace P. Ricard - Lyon (Francja);
 3. Itineraire - Salons’d honneur de l’Hotel de Ville, Paryż;
 4. XXXIX Premi Ala Pintura Jove – Galeria Sala Pares – Barcelona;
 5. „Kolor – puls obrazu” – Instytut Goethego - Frankfurt (Niemcy);
 6. „Follow me”–- malarstwo - Norymberga (Niemcy).
Najważniejsze wystawy indywidualne:
 1. „Inne głosy” - malarstwo - MBWA w Nowym Sączu;
 2. „L’Entrada” - malarstwo - Galeria
 3. Lloveras - Barcelona Malarstwo - Galeria