Obrady Jury konkursowego

Werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu 6 września 2019 roku podczas uroczystego wernisażu.