prof. Stanisław Tabisz

rtysta malarz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Polska